Parole che iniziano con "cumu"

> cumul

cumulare (verbo transitivo), cumularsi (verbo intransitivo), cumulativo (aggettivo), cumulo (sostantivo)